Onsdagskonfirmander

Askims kyrka

Träffas onsdagar 16.30–19.00
Start 8 september med vårdnadshavare
Denna grupp har läger utan övernattning
Höstläger 9-10 oktober
Vårläger 5-6 mars
Konfirmation 21 maj

VÅRPLANERING