Samtal - diakoni

Diakonsmycket
Foto: ICON

Kyrkans sociala arbete - diakoni

”Diakoni är inget, den blir till i mötet mellan människor och har alltid ett syfte - att frigöra livskraft.”

Kyrkans sociala arbete brukar kallas för diakoni. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.
Diakonen är en av kyrkans tre vigningstjänster och är en del i det treledade ämbetet.

DIAKONERNA I ASKIMS FÖRSAMLING
När det händer något plötsligt i livet, allt vänds upp och ner och känns omöjligt att hantera kan man behöva någon att prata med. Det kan räcka med ett telefonsamtal och någon som lyssnar. Andra gånger behövs mer handfast hjälp, att ha en person framför sig som kan både lyssna, trösta och komma med råd och förslag på lösningar.
 
Välkommen att höra av dig till våra diakoner i Askims församling om du skulle behöva stöd, hjälp eller bara ett lyssnande öra. En diakon kan man träffa för enskilda samtal. Samtalet är kostnadsfritt och diakonen har tystnadsplikt.

 

https://www.svenskakyrkan.se/berattelser-om-diakoni

Lena-Marie Månsson

Lena-Marie Månsson

Askims församling

Diakon

Fredrik Näverbrant

Fredrik Näverbrant

Askims församling

Diakon

Mer om Fredrik Näverbrant

Ungdomsdiakon

MIKAELSDISTRIKTET

Pekka Mustikka

Pekka Mustikka

Askims församling

Diakon

BILLDALSDISTRIKTET

Ingela Olander

Ingela Olander

Askims församling

Diakon