Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Officiella anslag

Här anslås dokument från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.