Livsnära

Tisdagskvällar i Askims församlingshem. Här finns möjlighet till reflektion och spännande samtal i små grupper om allmänmänskliga och angelägna frågor om tro och liv. Höststart 20 september, anmälan senast 6 september.

Välkommen till Askims församlingshem som en kreativ och existentiell mötesplats! Här finns plats för samtal om tro och liv. Det erbjuds plats för skapande med
alternativa uttrycksmedel som färg och form. Här får vi söka, tvivla, tro, skapa i öppna och generösa möten. Vi ser fram emot inspirerande och innehållsrika
tisdagskvällar!

Grupperna träffas tisdagar jämna veckor klockan 18.30-20.30.

Undantag: Gruppen ”Ems skaparverkstad” startar 18.00. 

Det blir sex träffar under hösten: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11 och 29/11. Man väljer en av grupperna och deltar i samma grupp dessa träffar. 

Vi inleder kvällarna med gemensam fika för alla deltagare. Kaffe, te med tilltugg till självkostnadspris. Efter fikat träffas vi i våra respektive grupper. Kvällen avslutas med en enkel andakt i kyrkan.

Informationsfolder Livsnära hösten 2022.