Kyrkoval

I kyrkovalet den 19 september 2021 får alla medlemmar i Svenska kyrkan välja vilka som ska företräda dem de närmaste fyra åren. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.

Kyrkovalet närmar sig och Askims församling sprider information om valet på olika sätt: Valbilaga i höstens församlingsblad, adresserade utskick, annonser i lokala tidningar, inlägg på sociala medier och här på hemsidan. Församlingen har lagt vikt vid att få en lokal prägel i annonseringen. 

Nu räknar vi ner till kyrkovalet!