Foto: Göran Ramsli

Kyrkorådet i Askims församling

Mandatperioden 2017-2021