Kyrkor och byggnader

Askims kyrka, Askims församlingshem, Mikaelskyrkan och Billdals kyrka.

Askims församling är en av Göteborgs största, den består av tre distrikt med kyrka och arbetslag. I norra Askim ligger Mikaelskyrkan som är byggd på 70-talet, i mitten Askims kyrka som är från slutet av 1800-talet. Intill Askims kyrka ligger Askims nya församlingshem som invigdes 27 augusti 2017. Längst i söder finns församlingens nyaste kyrka, Billdals kyrka, som stod klar 1992.