Kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Askims församling 2022-2025

Efter kyrkovalet den 19 september 2021 har ett nytt kyrkoråd utsetts utifrån hur många mandat nomineringsgrupperna fick. Det nya kyrkorådet har nu inlett arbetet i den nya mandatperioden. På grund av den ökade smittspridningen av coronaviruset kunde inte presentationen och välkomnandet i Askims kyrka ske som planerat på trettondedagen, utan det får skjutas på framtiden.

Valresultat i Askims församling 

Efter att rösterna räknats efter vallokalernas stängning klockan 20.00 söndagen den 19 september såg det ut som att POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) blev största nomineringsgrupp med 11 mandat, ÖKA (Oppen kyrka) 7 mandat, S fick 4 mandat och SD 3 mandat. Dessa siffror fastställdes också efter slutgiltig räkning.

Vilka ledamöter och ersättare det blir i kyrkorådet respektive kyrkofullmäktige  under mandatperioden fastställdes i det konstituerade kyrkofullmäktige som  sammanträdde tisdag 9 november 2021. 

Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska ha omsorg om och verka för församlingens grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet förvaltar församlingens budget, sköter den löpande verksamheten under året och förbereder ärenden som ska behandlas av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordförande: Bertil Lind (POSK)
Vice ordförande: Christian Teiffel (S)

Kyrkorådet i Askims församling 2022-2025

Ordförande: Britt-Marie Almer (POSK)
Vice ordförande: Bengt Inghammar (ÖKA)
Andre vice ordförande: Martin Berntsson (POSK)

LEDAMÖTER I KYRKORÅDET:
Britt-Marie Almer (POSK)
Martin Berntsson (POSK)
Lars Olsson (POSK)
Marita Johnsson (POSK)
Leif Nilsson (POSK)
Bengt Inghammar (ÖKA)
Mats Ögren (ÖKA)
Linnéa Björk (ÖKA)
Tommy Johansson (S)
Thomas Frisk (S)

Kyrkoherden är självskriven ledamot i kyrkorådet.


ERSÄTTARE I KYRKORÅDET:
Ewa Eliasson Nuland (POSK)
Rasmus Fagerström (ÖKA)
Hans Almer (POSK)
Marta Moulavi (S)
Ulf Malmsten (POSK)
Maria Stripple Orre (ÖKA)

Ersättarna ska i första hand ersätta ledamöter i samma nomineringsgrupp, i andra hand enligt invald ordning.