Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation 2021/2022

Konfirmandtiden ger dig tillfälle att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Under året får du möjlighet att utforska livet på egen hand och tillsammans med andra, i skratt och allvar, på läger och hemma. Tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som ger en grund att bära med sig genom hela livet.

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer tusentals ungdomar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmandtiden ger dig tillfälle att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Under den här tiden får du möjlighet att utforska livet på egen hand och tillsammans med andra, i skratt och allvar, på läger och hemma. Tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som ger en grund att bära med sig genom hela livet. På konfirmandträffarna blandar vi olika pedagogiska verktyg: lek, skapande, drama, film, samtal, övningar, sång och musik.

Du är inte ensam om att fundera över livet...

Här hittar du Askims församlings utbud av konfirmandgrupper; vardagsgrupper, sommargrupp. Du kan välja att ha konfirmationsträffar under skolterminerna eller mer koncentrerat på sommaren med bara få träffar under vinterhalvåret.

Församlingen har tre kyrkor - Askims kyrka, Billdals kyrka och Mikaelskyrkan - som erbjuder olika alternativ.

Sommaralternativet är gemensamt för hela församlingen, och det enda alternativet där vi tar ut en avgift. Finns behov av ekonomiskt stöd, hör av dig till konfirmandsamordnaren (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Foto: Magnus Aronson/IKON

Information:

Fredrik Näverbrant

Fredrik Näverbrant

Askims församling

Diakon

Mer om Fredrik Näverbrant

Konfirmandsamordnare