Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Konfirmandtiden ger dig tillfälle att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Under året får du möjlighet att utforska livet på egen hand och tillsammans med andra, i skratt och allvar, på läger och hemma. Tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som ger en grund att bära med sig genom hela livet.

Fredrik Näverbrant

Fredrik Näverbrant

Askims församling

Diakon

Mer om Fredrik Näverbrant

Ungdomsdiakon