En odlingslåda med grönkål och gräslök.
Foto: Emilia Lindstrand /Ikon

Högmässa Billdals kyrka 15/5

Femte söndagen i påsktiden, temat för dagen är Växa i tro. Jessica Åström präst, Göran Bejstam musiker. Söndagsskola. Billdals kyrka söndag 15 maj 10.00.

Kollekt

Dagens kollekt går till Sveriges kristna råds arbete med migration, flyktingfrågor och integration. Antalet människor som befinner sig på flykt i världen är i vår tid det största sedan andra världskriget. Mer än 1% av världens befolkning är på flykt och behovet av stöd är mycket stort.

Med hjälp av insamlade medel kan Sveriges kristna råd bidra till den världsvida kyrkans arbete till stöd för människor på flykt. Genom Kyrkornas världsråds och de europeiska kyrkornas migrantarbete är vi med och försvarar rättssäkerhet och humanitet för människor på flykt. Därtill bedriver Sveriges kristna råd ett eget arbete med migrant-, flykting- och integrationsfrågor.

Genom dina förböner och din gåva bidrar du till detta arbete. Tack för din gåva!

Du kan bidra med kollekt via Billdals kyrkas swishnummer 1236695522.
Dagens kollekt är öppen till och med 24.00.