Foto: Chamille White /Shutterstock och Gustaf Hellsing /Ikon

Högmässa Askims kyrka 29/1, även digital

Välkommen att fira högmässa fjärde söndagen efter trettondedagen! Dagens tema är: Jesus är vårt hopp. Jesper Olausson präst, Björn Fahlström musiker. Askims kyrka söndag 29 januari 11.00. Gudstjänsten direktsänds också på hemsidan.

Direktsändning i Askims församling

Delta i gudstjänst på distans. Här kan du följa direktsändningar från församlingens kyrkor.

KOLLEKT

Dagens kollekt går till Svenska Kyrkans Unga.

Du kan bidra med kollekt via Askims kyrkas kollektnummer 1234424362
Söndagens kollekt är öppen fram till klockan 24.00.

Tack!