Foto: Anders Liljeström

Gudstjänster under covid-19

Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt hög i samhället och restriktioner kvarstår och skärps. Gudstjänstfirande i församlingen fortsätter på samma sätt som under december. Kyrkorna är stängda för besök och gudstjänsterna sänds via hemsidan. Vissa gudstjänster direktsänds medan andra är inspelade i förväg.