Ett ljus i en glaslykta brinner på en murad hylla.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gudstjänster november

En sammanställning över gudstjänster i november. (Med reservation för ändringar)

Affisch gudstjänster Askims kyrka november 2022.
Affisch gudstjänster Billdals kyrka november 2022.
Affisch gudstjänster Mikaelskyrkan november2022.