Församlingsblad / Månadsblad

Här finns tidigare blad för nerladdning.

FÖRSAMLINGSBLAD
Askims församling ger ut fyra församlingsblad om året som delas ut till alla hushåll i Askims församling. Församlingsbladen innehåller information om gudstjänster, musikevenemang och dagliga aktiviteter. De kan även innehålla artiklar som rör de kyrkliga högtiderna, aktuella händelser, intressanta människor, organisationer... 

Församlingsblad hösten 2021 framsida.

Församlingsblad höst 2021

Församlingsblad våren 2021

Församlingsblad advent/jul 2020

Församlingsblad november 2020

Församlingsblad höst 2020

Församlingsblad extra maj 2020

Församlingsblad våren 2020

Församlingsblad advent/jul 2019

Församlingsblad november 2019

Församlingsblad höst 2019

Församlingsblad påsk 2019

Församlingsblad advent och jul 2018

Församlingsblad november 2018

Församlingsblad höst 2018

Församlingsblad påsk 2018

Församlingsblad advent och jul 2017

Församlingsblad november 2017

Församlingsblad höst 2017

Församlingsblad påsk 2017

Församlingsblad advent och jul 2016

Församlingsblad november 2016

Församlingsblad höst 2016

Församlingsblad påsk 2016

 

MÅNADSBLAD
De enklare månadsbladen kommer ut varje månad i begränsad upplaga. Bladen finns i församlingens kyrkor, på församlingsexpeditionen, på bibliotek, på vårdcentral med mera. De finns även att ladda ner här på hemsidan.

Då verksamheterna har varit stängda har det heller inte blivit några månadsblad vårterminen 2021.

Inget månadsblad december 2020 på grund av coronapandemin. Alla verksamheter inställda och endast digitala gudstjänster.

November månadsblad 2020

Oktober månadsblad 2020

September månadsblad 2020

Sommar månadsblad (midsommar-augusti) 2020

Inget månadsblad juni 2020

Inget månadsblad maj 2020 - se extra församlingsblad.

April månadsblad 2020

Mars månadsblad 2020

Februari månadsblad 2020

Januari månadsblad 2020

December månadsblad 2019

November månadsblad 2019

Oktober månadsblad 2019

September månadsblad 2019 

Juli/Augusti månadsblad 

Juni månadsblad 2019

Maj månadsblad 2019

April månadsblad 2019

Mars månadsblad 2019

Februari månadsblad 2019

Januari månadsblad 2019

December månadsblad 2018

November månadsblad 2018

Oktober månadsblad 2018

September månadsblad 2018

Juli-augusti månadsblad 2018

Juni månadsblad 2018

Maj månadsblad 2018

April månadsblad 2018

Mars månadsblad 2018

Februari månadsblad 2018

Januari månadsblad 2018

December månadsblad 2017

November månadsblad 2017

Oktober månadsblad 2017

September månadsblad 2017

Juli/augusti månadsblad 2017 

Juni månadsblad 2017

Maj månadsblad 2017

April månadsblad 2017

Mars månadsblad 2017

Februari månadsblad 2017

Januari månadsblad 2017

December Månadsblad 2016

November Månadsblad 2016

Oktober Månadsblad 2016

September Månadsblad 2016