Foto: Magnus Aronson/IKON

Digital gudstjänst, direktsänd, Askims kyrka 13/5

Välkommen att ta del av direktsänd digital gudstjänst på Kristi himmelsfärds dag. Jesper Olausson präst, Eivor Ideskog musiker, Anders Liljeström och Hampus Haara vaktmästare/tekniker. Sänds på hemsidan torsdag 13 maj 11.00

KOLLEKT 

Dagens kollekt går till Svenska Kyrkans Unga ½ och Salt, barn och unga i EFS ½. 

På den dagen minns vi vår Herres himmelsfärd efter att ha sänt iväg lärjungarna med löfte om kraft och helig Ande så att de kunde vittna om honom i hela världen. Lärjungarnas vittnesbörd och gemenskap är någonting som vi vill eftersträva och idag säger vi det med eftertryck. Vi vill vara en gemenskap – en gemenskap av barn och unga som delar den kristna tron och det kristna livet. Denna tar sig olika uttryck i våra organisationer genom söndagsskolor, läger, barn- och ungdomsgrupper och i Gudstjänsten. Överallt vill vi, med Guds hjälp, verka för den kristna gemenskapen med barn och unga.

Vi ber om församlingens förböner för barn och unga i Svenska Kyrkans Unga och Salt – barn och unga i EFS och om en generös kollekt.

Du kan bidra med kollekt via Askims kyrkas swishnummer 1234424362
Dagens kollekt är öppen fram till klockan 24.00.