A three letter word for love

Musikmässa med ljuständning. Charlotte Polson altsaxofon, Maria Edén piano, Tobias Hadin präst. Mikaelskyrkan söndag 5 februari 17.00.

KOLLEKT

Dagens kollekt går till Kyrkosångsförbunden i Göteborgs stift.

Vår kyrka är en sjungande kyrka. Kyrkans sångskatt består av psalmer, visor, mässor, oratorier, hymner och låtar, och bärs av sjungande människor; människor som sjunger för Guds skull, för sin egen skull, och för kyrkans skull.

För de insamlade medlen vill Kyrkosångsförbundet anordna många sjungande mötesplatser; bland annat kyrkosångshögtider, barnkördagar, sångläger, körresor och gospelhelger. Från dessa kommer sångarna sen hem till sin församling med nyfunnen inspiration och ökad sångarglädje. Inte sällan leder kyrkosångsförbundets verksamhet till att unga människor själva satsar på att bli 
kyrkomusiker.

Du kan bidra med kollekt via Mikaelskyrkans kollektnummer 1233568219
Söndagens kollekt är öppen fram till klockan 24.00.

Tack!