Meny

Någon att tala med

Någon att tala med

Tala med någon som lyssnar. Ibland behöver vi tala med någon som lyssnar och som har tystnadsplikt. Läs mer om SAMTAL här

Om du hamnat i kris och behöver någon att tala med så finns församlingens präster och diakon tillhands för enskilt samtal/själavård. De har total tystnadsplikt. Du är också välkommen att ringa jourhavande präst, telefon 112 - du blir då kopplad. Jourhavande präst är öppen varje dag mellan kl 21.00 - 06.00. Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa.

Svenska kyrkans finska telejour

Svenska kyrkans finska telejour är öppen varje kväll kl. 21-24. Du kan ringa och vara anonym. Den jourhavande personalen talar finska och har tystnadsplikt. Telefon 020-26 25 00. Telefonsamtalet är gratis.

Ruotsin kirkon suomenkielinen Palveleva puhelin

Ruotsin kirkon suomenkielinen puhelinpäivystys, Palveleva puhelin, on avoinna joka ilta klo 21-24. Voit soittaa anonyymisti. Päivystäjät puhuvat suomea ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Puheli nnumero on 020-26 25 00. Puhelu on ilmainen.

 

Helén Tingman

Diakon

Mer om Helén Tingman

Diakon i Askersund-Hammars församling/Lerbäck-Snavlunda pastorat

Anna Söderström Wikell

Askersund-Hammars församling

Kyrkoherde