Meny

Lokaler att hyra

Klockarbacken i Askersund & Sockenstugan i Hammar

Kontakta församlingsexpeditionen om du vill är intresserad av att hyra lokal. Det är kostnadsfritt i samband med dop.

sockenstugan

  • Lokal för 100 personer med kök, 900 kr/dag. 
  • Under 4 timmar: 100 kr/timme. 
  • Soffrum Sockenstugan: 50 kr/timme
Sockenstugan Hammar Bild: K. Cedergren

Klockarbacken

  • Stora salen 80 personer med kök: 900 kr/dag
  • Lilla salen 30 personer/lilla paviljongen 25 personer med kök: 800 kr/dag
  • Hyra mindre än 4 timmar: 100 kr/timme.
  • Hela församlingshemmet: 2200 kr/dygn.

Södra kyrkflygeln (25 per): 50 kr/timme.

Vid bokning erhålls uthyrningsregler.

 

Klockarbacken, ingång stora salen Bild: Bertil Lundqvist

Församlingsexpeditionen

Församlingsexpeditionens besök- och telefontider:

Måndag-fredag kl 10:00-12:00

Tfn nr: 0583-815 50 växel

Besöksadress: Storgatan 34, 696 32  Askersund

Postadress: Box 33, 696 21 Askersund

E-post: askersund-hammars.forsamling@svenskakyrkan.se