Meny

I tider av oro - TILLIT

I Askersund-Hammars församling kommer vi att försöka hålla våra verksamheter igång i möjligaste mån.

Vår tro är att våra medlemmar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer; det vill säga stannar hemma vid minsta symtom på ”förkylning” eller liknande. Likaså att den som är orolig för smitta också stannar hemma.

Vi tror att mötesplatser också är livsavgörande för människor och att vi behöver varandra, speciellt i tider som de vi just nu upplever.

Våra gudstjänster

I nattvardsgudstjänsten, vid fridshälsningen, tar vi inte i hand, men kan på andra sätt hälsa varandra med Herrens frid. Vi använer endast brödet vid nattvarden numera. 

Konserter

Vi uppdaterar hemsidan fortlöpande. Några konserter kommer troligen att ställas in.

Bild: Magnus Aronson/IKON

Äldreboenden

Alla våra besök på äldreboenden är tills vidare inställda.

Följ vår hemsida för kontinuerlig information gällande vår verksamhet.

Kontakta oss gärna för stöd och samtal.