Meny

Förtroendevalda

Mandatperioden 2018-2021

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ, som sammanträder i regel två gånger per år.

Under 2020: 3 november 19.00 plats meddelas senare 

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.