Präst

Vi ska söka ny kyrkoherde.....

Vilka verksamheter skulle du vilja se i vår församling?

Vi ska söka ny kyrkoherde och är intresserade av att veta vilka verksamheter du skulle vilja se i vår församling.

Nya idéer?

Svara senast 27 januari på mail: annbrith.wiman@svenskakyrkan.se 

Vänligen Annbrith Wiman - kyrkorådets ordförande