Svenska kyrkan

Församlingen finns nära dig

Församlingen finns nära dig

Svenska kyrkans församlingar finns över hela landet. Vilken församling du hör till, beror på var du bor. Men självklart är du välkommen till vilken församling du vill.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Dessutom anordnas många andra aktiviteter i Svenska kyrkans församlingar.
Soppluncher, körer och konserter, barnaktiviteter och gemenskapsträffar för äldre är några få exempel på församlingarnas breda verksamhet.
Det är helt enkelt i församlingarna som allt det roliga händer!