Gudstjänster

Välkommen på gudstjänst!

Välkommen på gudstjänst

25/6 Katrinebrunn Lännäs kl 14.00
Friluftsgudstjänst - Mikael Schmidt, Håkan Isacsson

26/6 Vinön vid skolan kl 10.00
Friluftsgudstjänst - Mikael Schmidt, Håkan Isacsson

1/7 Lännäs kyrka kl 19.00
Musik i sommarkvällen - Musiker och sångare från Brevens Bruk

3/7 Askers kyrka kl 10.00 
Mässa - Anna Fjällborg

Solrosor

8/7 Lännäs kyrka kl 19.00
Musik i sommarkvällen - Cozing, kvartettsång och en gitarrist

10/7 Askers hembygdsgård Tångsätter kl 14.00
Friluftsgudstjänst - Anna Fjällborg m.fl

15/7 Lännäs kyrka kl 19.00
Musik i sommarkvällen - Brefvenssextetten och Joshua Saksberg

17/7 ”Gammelkyrkan” Klockargården Lännäs kl 19.00
Friluftsgudstjänst - Anna Fjällborg

22/7 Lännäs kyrka kl 19.00
Musik i sommarkvällen - Edith Barlow och Carl Pontén

24/7 Lännäs kyrka kl 10.00 
Mässa - Anna Fjällborg

29/7 Lännäs kyrka kl 19.00
Musik i sommarkvällen - Carina Berg m.fl

31/7 Luvebo Brevens Bruk kl 11.00
Friluftsgudstjänst - Mikael Schmidt
9.00 Vandring till Luvebo för gudstjänst. Samling vid Brevensgården.

Välkommen!