Högst upp på en klippa i havet står en fyr.
Foto: Shutterstock

Att orka leva vidare

Har du mist någon som stått dig nära? Vill du dela och samtala kring din sorg med andra i liknande situation? Anmäl dig till församlingens samtalsgrupp för sörjande!

LEVA VIDARE
I en Leva Vidaregrupp har man möjlighet att tillsammans med andra i liknande situation lyssna och samtala kring sorgen, fundera och reflektera kring hur det en gång var, hur det sedan blev och hur det kanske blir i framtiden.
Vi rekommenderar att det gått minst 6 månader efter dödsfallet.
Max antal deltagare/grupp är 6 pers.
Vi erbjuder även enskilda samtal.
Du är en viktig del av gruppen, därför ser vi gärna att du kan komma varje gång.
Vi bjuder på fika och deltagandet är kostnadsfritt.

GRUPPERNA STARTAR
En grupp startar 13 november.
Ny grupp startar i januari -24.
Vi träffffas kvällstid sammanlagt 5 gånger

För mer information och anmälan senast 6 november
se kontaktuppgiftfter nedan.
Grupperna leds av: Asarum-Ringamåla församling,
Mörrum-Elleholms församling och Karlshamns församling