Foto: www.pixabay.com

Att orka leva vidare

Nyhet Publicerad Ändrad

Samtalsgrupper för sörjande

Att orka leva Vidare

Samtalsgrupp för sörjande

I en Leva Vidaregrupp har man möjlighet att tillsammans med andra i liknande situation lyssna och samtala kring sorgen, fundera och reflektera kring hur det en gång var, hur det sedan blev och hur det kanske blir i framtiden. 

- Vi rekommenderar att det gått minst 6 månader efter dödsfallet.
- Max antal deltagare/grupp är 6 pers.
- Du är en viktig del av gruppen, därför ser vi gärna att du kan komma varje gång.
Vi bjuder på fika och deltagandet är kostnadsfritt. 
Vi erbjuder även enskilda samtal.

För info, kontakta

Marie tfn 0454-32 86 52 epost marie-louise.nilsson2@svenskakyrkan.se
Anneli tfn 0454-32 86 31 epost anneli.vapnare@svenskakyrkan.se

Ett samarbete mellan församlingarna inom kommunen.
Mörrum-Elleholms församling, Asarum-Ringamåla församling och Karlshamns församling.

NÄR BARN MÖTER SORG

Att ta barns sorg och frågor om döden på allvar är att ge barnen hjälp till livet.
Vi erbjuder grupper för barn, med syfte att genom ord, lek, bild, form och musik ge uttryck för sorg och saknad.
En grupp startas upp så snart behov och underlag finns.
Tider och plats bestäms utifrån gruppens förutsättningar.
Vi vänder oss såväl till barn som ungdomar och kan även erbjuda enskilt stöd.
Grupper för ”När barn möter sorg” är ett samarbete mellan Mörrum-Elleholms församling, Karlshamns Församling och Asarum-Ringamåla församling.
För frågor eller anmälan kontakta:
Anneli Väpnare
Tfn 0454-32 86 31
anneli.vapnare@svenskakyrkan.se
Marie Nilsson
Tfn 0454-32 86 52
marie-louise.nilsson2@svenskakyrkan.se

SAMTAL

Om du känner oror och behöver någon att prata med någon finns vi här för dig.

På telefon finns vi varje helgfri vardag
Diakon nås på Tfn 0454-32 86 52
Kurator nås på Tfn 32 86 31

Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt

Att mista en nära anhörig är en av livets svåraste händelser.
Sorgen känns i både kropp och själ, men är ingen sjukdom.
Den är en del av livet.

Foto: Gustav Hellsing

Varje människas sorg är unik och behöver sin ”omsorg”.
Då många nya känslor och frågor väcks som man inte vet hur man ska hantera eller möta, kan det vara skönt att möta andra i samma situation.
Det brukar oftast kännas bra.