Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Nyhet Publicerad

En öppen och solidarisk folkkyrka

Kyrkan ska finnas till och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupper mot varandra, det kan vi Socialdemokrater aldrig acceptera!

VI VILL:

  • Ha en kyrka som står upp för allas lika värden

  • Att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka

  • Främja svenska kyrkans roll i civilsamhället

  • Utveckla samarbetet med skolan och förskolan

  • Att Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla

För oss är det viktigt att kyrkan ska finnas för och möta människor där de är. Alla människor oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet.

Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro - där menar vi att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla. Det kommer vi socialdemokrater att jobba hårt för.