Måla livet - tema drömmar

Vi målar och pratar om livet tillsammans, utan prestation. Man behöver inte ha målat mycket tidigare, det räcker med en nyfikenhet. Under hösten har vi “drömmar” som tema.

Är drömmar en slump av händelser eller  
kan de ha någon betydelse i mitt liv?

Under hösten 2024 har Måla livet temat “drömmar”. 
Vi målar och pratar om livet tillsammans, utifrån de drömmar man haft på natten, utan krav och prestation.  

I bibeln berättas det mycket om drömmar och visst är det spännande hur drömmarna kan påverkar våra liv och vara lika viktiga idag som på bibelns tid.

Vi träffas på HJÄRTAT - Asarum 
4 tisdagskvällar under hösten
 • 3 sep  • 8 okt  • 5 nov  • 3 dec

Här ges du möjlighet att på ett kreativt sätt utforska drömmarnas 
betydelse tillsammans med andra i en trygg miljö. 
Välkommen att anmäla dig till Måla livet under hösten 2024, 
begränsat antal platser så vänta inte med din anmälan.