Foto: Några av de ordföranden och vice ordföranden i församlingsråden utanför Gate Gästgiveri.
Foto: David Fryxelius

Ordförande i församlingsråden

Kontaktuppgifter till ordförandena i de nio församlingarna inom Arvika pastorat.