En guldfärgad tupp sitter högst upp på ett kyrktorn.
Foto: Johan Nilsson

Vi diskuterar pastoratets fastigheter

Nyhet Publicerad

Arvika pastorat bjuder in till fastighetsdag onsdagen den 23 mars.

Vi diskuterar pastoratets fastigheter
Arvika pastorat bjuder in till fastighetsdag onsdagen den 23 mars.
Plats: Stora salen, Trefaldighetskyrkans församlingshem
Tid: 17:30-(ca) 20:00, Drop-in
Efter inledning av kyrkoherde Charlotte Mackenrott och stiftsantikvarie Erika Hedenskog, så kan du besöka olika stationer

Station 1: Fastighetsingenjörer Ann Levin och Hauke Schloer från Karlstads stiftskansli
Station 2: Stiftsantikvarie Erika Hedenskog
Station 3: Pastoratets fastighetsgrupp
Station 4: Representanter från kyrkorådet; kyrkoherde och ordförande
Station 5: Kanslichef Brith-Marie Johansson, fastighetsassistent Magnus Fredriksson och kamrer Håkan Karlsson

Kvällen ger dig många goda chanser att ställa frågor gällande pastoratets fastigheter och Svenska kyrkans framtida fastighetsbestånd. Fastighetsdagen är öppen för allmänheten.

Läget är lika för hela Svenska kyrkan. Med färre tillhöriga i Svenska kyrkan medför minskade inkomster vilket gör det svårt att klara dagens kostnader både för byggnader, personal och verksamhet. När samhället förändras, söker sig fler till kyrkan. Förväntningar på kyrkan som ett stöd i samhället och enskilda blir då större. Vi vill utvecklas och växa samtidigt som det ekominska läget minskar. Fokus på utveckling, relevans och våra grunduppgifter.