Trons ABC - INSTÄLLT

Nyhet Publicerad Ändrad

På grund av rådande läge ställer vi in Trons ABC. Vi återkommer med nya datum till våren 21.

Samtalsserien innehåller totalt sju träffas, tre på hösten och fem på våren. Varje tillfälle utgår från ett tema. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs. Du kan vara med en gång, eller gå på alla.

Plats: Trefaldighetskyrkans församlingshem, Arvika

Den 18 oktober
En karta för livet
- att leva som kristen med Jenny Westling, prästkandidat

15 november
Ordet och orden
- att möta och förstå bibeln med Håkan Fagher, sjukhuspräst Centralsjukhuset, Karlstad.

6 december
Trons hemspråk
-bön, samtal och vård för själen med Jesper Svartvik. 

Varje träff följer samma schema:
Klockan 11.00 Högmässa i Trefaldighetskyrkan.
Efter Högmässan enkel lunch i församlingshemmet.
Klockan 13.00-15.00, Trons ABC.