NÖDROP!

Nyhet Publicerad

Närmare 2 miljoner människor har drabbats av cyklonen Idai i sydöstra Afrika. Många är i akut behov av humanitär hjälp och behovet av gåvor är stort. Tillsammans kan vi göra skillnad för våra medmänniskor.

Hittills har närmare 2 miljoner människor drabbats men antalet som mist sina liv eller förlorat sina hem och i Malawi, Moçambique och Zimbabwe i sydöstra Afrika förväntas stiga. Situationen är just nu mycket svår för många människor och hjälpinsatser måste snabbt sättas in för att rädd liv och lindra nöd. Vi arbetar intensivt tillsammans med partner för att ge människor som drabbats mat, rent vatten och skydd. Din gåva behövs och används där behoven är som störst. 

Detta har hänt
I Malawi har ca 1 miljon människor drabbats av cyklonen Idai. I början av mars drabbades de södra delarna i landet av kraftiga och ihållande regn vilket resulterat i svåra översvämningar som har tvingat tusentalas människor att lämna sina hem. De kraftiga skyfallen förstör hus och infrastruktur och slår hårt mot jordbruket. Mer regn väntas och den svåra situation som många människor just nu befinner sig i befaras att förvärras.

Moçambique och Zimbabwe är också hårt drabbade. Många människor uppges saknade och dödsiffran på omkomna förväntas stiga till över 1 000 personer. Cyklonens framfart fortsätter och har rört sig vidare till Chimanimani i Zimbabwe där siffran över drabbade just nu uppnår 15 000 personer. 

Vi arbetar nu med att säkerställa tillgång till mat, skydd, sanitet, rent vatten och psykosocialt stöd. Även i en svår katastrofsituation som denna är det viktigt att utgå ifrån människors egna kraft och kapacitet och säkerställa att de involveras i hjälparbetet för att återta kontroll över situationen och sina liv. 

Olika sätt att ge
Swisha valfritt belopp till 900 1223
Ange AKUT i meddelandefältet

SMS:a AKUT till 72 905 och ge 100 kr

Ge via inbetalningskort:
plusgiro 90 01 22-3
bankgiro 900-1223
Märk inbetalningen AKUT
 
Svenska kyrkan i utlandet behöver ditt stöd

Vi finns där för människor som är långt hemifrån, långt ifrån familj och vänner.

Ge en gåva