Foto: Arvika pastorat

Johannespassionen i Arvika

Nyhet Publicerad

Söndagen den 25 mars klockan 18.00, Trefaldighetskyrkan

På söndagskvällen framförs Johannespassionen av J S Bach i Arvika. Cirka 80 sångare och musiker deltar i framförandet som äger rum i Trefaldighetskyrkan.

Medverkande är Trefaldighetskyrkans oratoriekör, Geijerskolans kammarkör och en barockorkester med musiker från Värmlandsoperans sinfonietta. Evangelistens parti sjungs av tenoren Love Tronner. Övriga solister är Ingegerd Hultén, sopran, Paula Hoffman, alt, Anton Ljungqvist, bas (Kristus) och Anders Hörngren, bas (Pilatus). Dessutom medverkar ett antal solister ur körerna. Verket dirigeras av Åke Skommar.

Johannespassionen bygger på evangelisten Johannes skildring av Jesu korsfästelse. Till skillnad från den mer meditativa Matteuspassionen präglas Johannespassionen av stor dramatik. Tenorens recitativ, som bär fram handlingen har en stark intensitet och körens våldsamma utbrott ger en kuslig bild av den upproriska folkmassan.