Foto: Katarina Sandström Blyme/IKON

Imorgon startar Pilgrimsvandringen

Vi vandrar Pilgrimsleden Västra Värmland 8-18 augusti 2019.

Under 11 dagar kommer en pilgrimsvandring att äga rum utmed pilgrimsleden Västra Värmland. Närmare trettio personer deltar i vandringen. Några går hela sträckan. Andra går några dagar. Vandringen sker i grupp med pilgrimsledare. Övernattningen sker i församlingshem och bygdegårdar.

Leden är en del av pilgrimslederna med riktning mot Trondheim, medeltidens Nidaros. Vi vandrar från spetsen av Värmlandsnäs genom Säffle, Arvika och Eda kommuner till Klevane nära norska gränsen. Kulturhistoria, vacker natur och vandringsgemenskap bidrar till att göra vandringen upplevelserik.

Pilgrimens sju nyckelord vill vi skall prägla vår vandring: Enkelhet, bekymmerslöshet, frihet, långsamhet, tystnad, andlighet och delande.

Vandringen är ett samarbete mellan Arvika-, Säffle-, och Eda kommun, Svenska kyrkan i Arvika-, Säffle, Eda-Köla och studieförbundet SENSUS.

Detaljerat program kan återfinnas på Arvika pastorats hemsida: www.svenskakyrkan.se/arvika 

Kontakt:
Arvikadelen: Monica Fryxelius, 070-59 402 13, monica@fryxelius.nu 
Arvikadelen: Anna Fredricksson, 0570-72 82 81, anna.fredricksson@svenskakyrkan.se 
Säffledelen: Lars Johansson, 0533-69 13 43, knitt.johansson@svenskakyrkan.se 
Edadelen: Lilja Gustafsson, 070-230 67 95, lilja.gustafsson@svenskakyrkan.se