ev. försäljning av kyrkor

Nyhet Publicerad

Vi kunde läsa i fredagens (9/11) nummer av Arvika nyheter att Högeruds och Bogens kyrkor är i farozonen vid eventuell försäljning av fastigheter i Arvika pastorat.

Vi vill dementera detta. Det finns ännu inga förslag till försäljning eller avyttring av fastigheter.

Arvika pastorat, med våra församlingar Arvika Västra, Arvika Östra, Brunskog, Glava, Gunnarskog, Mangskog, Ny, Stavnäs-Högerud och Älgå, precis som de flesta församlingar i Svenska kyrkan, står inför utmaningar i framtiden. En stor utmaning är ekonomin. Kyrkofullmäktige antog torsdagen den 8 november en budget för 2019 samt flerårsplan för 2020 och 2021. Om vi bibehåller den verksamhet, den personal och de fastigheter vi har idag ser prognosen dyster ut om några år med underskott i budgeten.  Underskottet beror till stor del av minskade intäkter. Svenska kyrkans största intäkt är den kyrkoavgift som Svenska kyrkans medlemmar betalar. Många väljer varje år att avsluta sitt medlemskap och detta gör att Svenska kyrkan i Arvika får minskade intäkter.

Den största delen av vår budget används till verksamhet och personal, samt drift och underhåll av våra kyrkor och församlingshem uti bygderna. För att möta framtidens ekonomiska utmaning har Arvika pastorats kyrkoråd nyligen tillsatt en fastighetsgrupp som har till uppgift att utreda vårt fastighetsbestånd, som består av ett 70-tal byggnader. Gruppen, som ännu inte påbörjat sitt arbete, kommer att undersöka hur mycket och till vad våra fastigheter används. De ska också undersöka vilket behov vår verksamhet har av våra fastigheter. Frågor vi kommer att ställa handlar om hur vi kan använda våra fastigheter smart och resurseffektivt.

Visar utredningen att vi har fastigheter som kan avyttras kommer församlingar, förtroendevalda och personal att involveras. Vi vill ha en öppen process där många känner sig delaktiga. Den grundläggande hållningen är att Svenska kyrkan inte vill vara en fastighetsförvaltare. Vi är en kyrka som vill erbjuda gudstjänster, mötesplatser, barn- och ungdomsverksamhet, konserter och mycket mer. Självklart behöver vi lokaler och fastigheter, men inte på bekostnad av vår grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Lars Risberg, ordförande i Kyrkofullmäktige

Johnny Blomquist, ordförande i Kyrkorådet

Mattias Kareliusson, kyrkoherde