Brand i Glava kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Under kvällen 25 december utlöstes automatlarm om brand i Glava kyrka

Räddningstjänsten har konstaterat en brand under golvet framme i koret. Branden är nu släckt och vi vet i dagsläget inte vad som har orsakat branden.

Inga personer har kommit till skada.

Kyrkorummet var rökfyllt vilket innebär att sanering måste göras men inga inventarier eller annat har kommit till skada. Saneringen kan ta lång tid och vad som händer framöver får vi återkomma med.

 Gudstjänsterna den närmaste tiden kommer att flyttas till församlingshemmet. Närmast gäller nyårsbönen den 31 december.  

Vi kommer att löpande uppdatera vår hemsida med information.

Har du frågor kontakta Mattias Kareliusson, kyrkoherde, 0570-72 82 11 eller Brith-Marie Johansson, fastighetschef, 0570-72 82 02