Foto: Alex Giacomini /Ikon

09. Helgkonfa i Stavnäs-Högerud

Gruppen träffas cirka en gång per månad och under våren 2023 så planeras det för en resa med konfirmandgruppen.

Kontaktperson: Arne Wiig, arne.wiig@svenskakyrkan.se 

Hitta min konfirmation - anmälan