Foto: Alex Giacomini /Ikon

07. Temakonfa Utopia

Var Darth Vader verkligen ond? Vad är större på insidan än på utsidan? Varför skulle det inte vara på riktigt? Vad smakar Lembas? Hur går man på vattnet? Vilka är de saliga? Träffarna sker en heldag en helg i månaden. I augusti 2023 inför konfirmationen blir det 7 heldagar med förberedelser inför konfirmationen. Exakta datum för sommaren lämnar vi vid gruppstart då detta påverkas av skolans terminsstarter.  

Gruppstart i oktober 2022. Konfirmation i augusti 2023.

May your odds always be in your favor!

Kontaktperson: Kim Sanfridsson, 0570-72 82 19, kim.sanfridsson@svenskakyrkan.se 

Hitta min konfirmation - anmälan