Några ungdomar sitter i en ring i gräset.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

06. Veckokonfa i Arvika

Vi träffas torsdagar kl. 16.00 - 18.00 under höst och vår i Trefaldighetskyrkans församlingshem. Vid träffarna så pratar vi om allt mellan himmel och jord, gör lekar, har andakt, fikar, gör studiebesök, funderar över tro och kärlek och massa annat. Innehållet kan du som konfirmand vara med och påverka. Under hösten så har vi ett kort läger och på våren åker vi helgläger. Vi startar den 8 september 2022.  

Konfirmationen sker i Trefaldighetskyrkan 27 maj kl. 11.00.

Kontaktperson: Kim Sanfridsson, 0570-72 82 19, kim.sanfridsson@svenskakyrkan.se 

Hitta min konfirmation - anmälan