Foto: Magnus Aronson /Ikon

05. Veckokonfa i Arvika 

Vi träffas tisdagar kl. 16.00 - 18.00 under höst och vår i Trefaldighetskyrkans församlingshem. Vid träffarna så pratar vi om allt mellan himmel och jord, gör lekar, har andakt, fikar, gör studiebesök, funderar över tro och kärlek och massa annat. Innehållet kan du som konfirmand vara med och påverka. Under hösten så har vi ett kort läger och på våren åker vi helgläger. Vi startar 6 september 2022.

Konfirmationen sker i Trefaldighetskyrkan 28 maj klockan 11.00.

Kontaktperson: Kim Sanfridsson, 0570-72 82 19, kim.sanfridsson@svenskakyrkan.se 

Hitta min konfirmation - anmälan