Foto: Alex Giacomini /Ikon

02. Helgkonfa i Brunskog

Vi träffas cirka en gång i månaden, oftast på helger och någon gång efter skolan. På träffarna kommer vi att samtala, leka, fika och mycket mer! I början av terminen kommer vi att ha en övernattning. Under våren ev. en resa, och vi avslutar med ett läger inför konfirmationen. Gruppstart med gudstjänst 11 september, och konfirmation 21 maj 2023
Kontaktperson: Ann-Sofie Hylander: 0570-72 82 98,
ann-sofie.hylander@svenskakyrkan.se

 

 

 

Hitta min konfirmation - anmälan