Foto: Linköpings stift

01. Veckokonfa i Gunnarskog

Vi i Gunnarskog startar vår konfirmandgrupp med inskrivning vid gudstjänsten söndagen den 25 september klockan 11.00. Under året träffas vi och har weekend- och/eller veckoträffar. Vi kommer att ha en övernattning på hösten och åka på läger under våren. 
Konfirmation i Gunnarskogs kyrka pingsthelgen 2023.
Kontaktperson: Alf Dalberg, 0570-72 82 14, alf.dalberg@svenskakyrkan.se 

Hitta min konfirmation - anmälan