Foto: Kat Palasi/IKON

Julkampanjen 2017-2018

Nyhet Publicerad Ändrad

Årets julkampanj, pågår mellan den 3 december 2017 och den 6 januari 2018. Kampanjen fokuserar på barnens grundläggande rättigheter. Ditt engagemang behövs för att fler barn ska få en framtid utan hot, våld och övergrepp.

Varje år har Svenska kyrkans internationella arbete en julkampanj för att uppmärksamma barns situation runt om i världen. I år heter kampanjen "Jag är ett liv" och vill lyfta fram att inget barn ska behöva utsättas för hot, våld och övergrepp. Inget barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de risker det innebär. Det är en ständig kamp om liv och död – en kamp inget barn ska behöva ta.

5 rättigheter i fokus

Varje barn har rätt till ett tryggt liv utan hot, våld och övergrepp. 
Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar särskilt på fem grundläggande rättigheter som är helt avgörande för barns möjligheter att leva ett liv i trygghet:

1.    Rätten till mat och rent vatten

Hunger är världens största orättvisa. Nära hälften av alla barn som dör före fem år gör det på grund av undernäring. Tillgång till näringsriktig mat och rent vatten är en förutsättning för ett liv med god hälsa och värdighet.

2.    Rätten till trygghet och försörjning

Kvinnor har ofta ansvar för barnen men små möjligheter att påverka en utsatt situation. Svenska kyrkan arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet.

3.    Rätten till sin kropp

Sexuella övergrepp används som ett maktmedel. Barn och kvinnor är särskilt utsatta. Svenska kyrkan arbetar för att förebygga och synliggöra hot, våld och övergrepp.

4.    Rätten till hälsa och sjukvård

Kvinnor och barn kommer ofta inte till sjukhus vid behov. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler få den vård de har rätt till.

5.    Rätten till utbildning

Många flickor och kvinnor får inte gå i skolan. Detta påverkar inte bara deras egna möjligheter utan även deras barns möjligheter. Svenska kyrkan arbetar för flickors rätt till skolgång, kvinnors vidareutbildning och allas rätt till sexualundervisning.

Årets julkampanj kämpar för barns rättigheter, för att barn ska slippa våld. övergrepp och ett liv på gatan utan utbildning, hälsovård eller stöd och kärlek från trygga vuxna. I Manilla i Filippinerna arbetar Svenska kyrkans internationella arbete för att barn ska slippa bo på gatan. Att höras och tillsammans ge kraft till en bättre framtid. Detta är bara ett exempel på hur Svenska kyrkans internationella arbete arbetar för barns rättigheter. En enkel önskan om trygghet och rättvisa. Ett hopp om en framtid. Ett bättre liv. 

Att växa upp på en soptipp

Sopor, och ännu mer sopor, så långt ögat når. Och en stank av avfall, avföring och orättvisa. Här, på Manillas största soptipp har Ronald, 11, och Boyet, 9, vuxit upp. – Jag drömmer om att få hjälpa andra barn som bor i Tondo, säger Boyet.

Kort artikel om Boyet

Boyet är ett av de tusentals barn som vuxit upp på Manillas soptipp.

Artikel om Eva

Eva, 13, har en stark önskan om framtiden: –Ett litet hus. En plats där jag kan samla mina syskon och föräldrar. En plats där vi kan vara en familj igen.

Kort artikel om John

Gatan är inget hem för ett barn!