Meny

Rum för stillhet

Arlanda kapell är ett rum för stillhet. Alla är välkomna oavsett religionstillhörighet. Oavsett om du tror eller ej.

Gud jag ber för min resa.

Ur kapellets gästbok

Några söker sig till kapellet för att be, andra för att reflektera en stund i tystnad. Alla är lika välkomna.

Att landa just där vi befinner oss i livet och hinna tänka efter kan vara viktigt  mitt i vardagen. Några övar sig i att vara medvetna om att de är burna av Guds hand. Andra vill ta ut riktningen för sin livsresa eller luta sig mot en välkänd bönetradition.

Arlanda kapell är multireligiöst. Vi bereder plats för varandra i respekt och solidaritet.

I kapellet finns en gäst- och tankebok, en bönering, en agenda för böner under dagen och bönemattor att låna.

I bokhyllan finns olika religiösa urkunder på flera språk.


 

In God we trust

Ur kapellets gästbok