Vad gör en ärkebiskop?

Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang. 

Ärkebiskopens arbete

Svenska kyrkan har sammanlagt 14 biskopar, en i varje stift, förutom i Uppsala stift där det finns två biskopar: ärkebiskopen och stiftets egen biskop.

Biskopskollegiet

I biskopskollegiet är ärkebiskopen ”primus inter pares”, den främste bland jämlikar, vilket innebär att hon är ordförande i biskopsmötet, det vill säga sammankallar och leder biskoparnas gemensamma samråd.

Varje biskop har det fulla pastorala ansvaret i sitt stift och ärkebiskopen är inte överordnad de andra stiften och biskoparna.

Ärkebiskopens varierade arbetsuppgifter

  • Ärkebiskopen viger alla nya biskopar i Svenska kyrkan. Vigningarna äger rum i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen är ordförande i Kyrkostyrelsen och Kyrkomötets läronämnd.
  • Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det svenska samhället och i internationella sammanhang. 
  • Som ledare för en av världens stora evangelisk-lutherska folkkyrkor har ärkebiskopen även en viktig ekumenisk roll. I Sverige betyder det bland annat engagemang i arbetet inom Sveriges kristna råd.
  • Internationellt deltar ärkebiskopen i ett omfattande samarbete med andra kristna kyrkor och trossamfund genom bland annat Kyrkornas Världsråd, Lutherska Världsförbundet, Europeiska kyrkokonferensen och Borgågemenskapen.

Uppsala ärkebiskopssäte sedan 1164

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. I snart 850 år har Sverige varit en egen kyrkoprovins med ärkebiskopen i Uppsala som ledare, ”primas”.

År 1164 blev Uppsala ärkebiskopssäte. Tidigare var Sverige ett missionsområde under ärkebiskopen i Hamburg/Bremen och några decennier del av en nordisk kyrkoprovins med säte i Lund.