Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ärkebiskopens kalender

Här visas ett urval av ärkebiskop Antje Jackeléns aktiviteter under den senaste tiden.

 November

 • 3-4 nov                Ekumeniskt 50-årsfirande av Kyrkornas världsråds generalförsamling
                                1968, Uppsala
 • 6 nov                     Medverkan i Focolare ekumeniska biskopsmöte, Sigtuna
 • 8 nov                     Mottagande av hedersdoktorat vid Virginia Theological Seminar,
                                 Washington
 • 12-14 nov            Plenary session on Transformative Roles of Science in Society,
                                 Pontificial Academy of Sciences, Vatikanen
 • 16 nov                   Professorsinstallation, Uppsala universitet
 • 18 nov                   Biskopsmöte, Uppsala
                                 Kyrkostyrelse, Uppsala
 • 19-21 nov           Kyrkomöte, session II, Uppsala
 • 22 nov                  Besök av biskopar och generalsekreterare från Evangelical Lutheran
                                Church in Tanzania
 • 23 nov                  Deltagande vid prisutdelningen av Right Livelihood Award, Vasamuséet
 • 26 nov                  Kyrkostyrelsens arbetsutskott
 • 28-30 nov           Lutherska världsförbundets exekutivkommitté, Jerusalem

December

 • 5 dec                     Morgonmässa.
                                 Medverkan vid Nationell konferens om sexuella övergrepp i
                                 kyrkliga sammanhang, Uppsala.
                                 Domkapitelsammanträde.
 • 6 dec                     Sveriges kristna råds styrelse
 • 7 dec                     Deltagande i thinktank om Artificiell intelligens med Sveriges
                                 Ingenjörer, Stockholm
 • 12 dec                  Morgonmässa.
                                Kyrkostyrelsesammanträde.
 • 13 dec                  Möte med de nordiska/västerländska kyrkorna inom
                                Lutherska världsförbundet, Uppsala
 • 14 dec                  Besök i Örebro pastorat
 • 15 dec                  Medverkan i symposiet ”Vilken Gud kan vi leva med?”,
                                Sigtunastiftelsen
 • 19 dec                  Medverkan i ”Spanarna på Future Street”, Humanistiska teatern, Uppsala
 • 24 dec                  Julbön, Uppsala domkyrka