Prata med oss

Ärkebiskopens kalender

Här visas ett urval av ärkebiskop Antje Jackeléns aktiviteter under den senaste tiden.

 

Februari

 • 27 feb                        Samtal med arbetsgrupp ang förstudie om övergrepp mot den
                                      tornedalska minoriteten
 • 28 feb                        Morgonmässa, Uppsala domkyrka
 • 28 feb-2 mar            Nordiskt primatmöte, Åbo

Mars

 • 3-4 mar                     Biskopsvigningshelg för Göteborgs stift, Uppsala
 • 5 mar                          Biskopsmötet, Uppsala
 • 6 mar                          Stiftsstyrelseöverläggningar, Uppsala
 • 7 mar                          Morgonmässa, Uppsala domkyrka.
                                      Kyrkostyrelsens arbetsutskott.
 • 8 mar                          Besök hos stiftsfullmäktige i Uppsala stift
 • 14 mar                       Morgonmässa, Uppsala domkyrka.
                                      Möte med nyvalda biskopar för Luleå och Visby stift.
                                      Domkapitel.
 • 15-16 mar                 Kyrkoherdedagar, Undersvik
 • 16 mar                        Besök av och seminarium med biskop John Samuel, Church of Pakistan
 • 17-29 mar                 Skrivar- och fördjupningsdagar