Ärkebiskopens valspråk och vapen

Varje ärkebiskop antar ett valspråk och får ett personligt vapen med symbolik från den ärkebiskopens liv och gärning.

Ärkebiskopens valspråk - "Gud är större"

Orden är hämtade ur Första Johannesbrevet 3:18-20 där det heter: ”Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför Gud övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.”

Det finns många tillfällen då vårt hjärta dömer oss för det vi tänkt, sagt och gjort eller för det som vi inte tänkt, sagt eller gjort. Ibland med rätta, ibland på falska grunder, men alltid med risken att vi förblir fångade i oss själva eller inkrökta i oss själva, som Martin Luther sade. Förvissningen att Gud är större än vårt hjärta ger tröst, hopp och frimodighet. Förlåtelse, upprättelse och mod är förutsättningar för att kunna leva med öppenhet och kärlek. Att vila i det att ”Gud är större” innebär ro mitt i den oro som världen och vårt eget hjärta kan försätta oss i.

Mitt valspråk är tröst och utmaning på samma gång. Det inbjuder till frågor och samtal samtidigt som det hänvisar oss till Guds nåd som vi möter i Jesus Kristus.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Men ”Gud är större” skapar också oro mitt i ron. Gud är större än våra bilder av Gud. Hur mycket vi än vet och hur starkt vi än tror, vi blir aldrig färdiga och vi äger aldrig allt. Gud är större än all den rikedom av vishet och kunskap som mänskligheten har samlat genom att utforska både den materiella och den andliga världen.

”Gud är större” stör alla totalitära anspråk, vare sig de är religiösa, politiska, kulturella eller naturvetenskapliga. Däri ligger en oöverträffad uppmuntran till tolerans, respekt och bön om sanningens Ande. Insikten att Gud är större sporrar till samarbete och ett frimodigt sanningssökande.

Mitt valspråk är tröst och utmaning på samma gång. Det inbjuder till frågor och samtal samtidigt som det hänvisar oss till Guds nåd som vi möter i Jesus Kristus.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Ärkebiskopens vapen

Ekbladen syftar på staden Herdecke i Westfalen i Tyskland, där Antje Jackelén växte upp och som har en ek i stadsvapnet.

Det lilla ekbladet kan också antyda naturvetenskapens riktning mot tillvarons minsta beståndsdelar. Dialogen mellan teologi och natur­ vetenskaplig forskning är ett huvudtema i biskop Antjes akademiska gärning.

Ärkebiskop Antje Jackeléns vapensköld med texten Gud är större.

Sköldens kors kallas mantuanska. Varianten i biskopsvapnet är ett så kallat stickkors och syftar på pilgrimens kors, som med sin spetsiga del kan slås ner i marken varhelst hon vill förrätta sin andakt under vandringen. Korsen representerar teologi, tro och tillbedjan.

Kristendomens heliga tretal finns med i kompositionen liksom talet sex som kan sägas vara skapelsens tal (1 Mos 1:31). Tinkturerna rött och guld är Skånes färger. Eken är Blekinges landskapsträd. Skölden har formen av en så kallad superellips. Den ovala sköldformen används traditionellt av kvinnor.

Mitran och kräklan syftar på biskopsämbetet. Korsstaven är ett så kallat primatkors. En sådan korsstav förs i Svenska kyrkan endast av ärkebiskopen i Uppsala och biskopen i Lund.

Biskopens ämbetsvapen är en kvadrerad sköld, där det personliga vapnet återfinns i andra och fjärde fältet och stiftets vapen i det första och tredje.

Biskopsvapnet har ursprungligen skapats av fil.dr. Jan Raneke och bearbetats som ärkebiskopsvapen av Kgl våpenmaler Ronny Andersen, Köpenhamn.