Om ärkebiskop Antje Jackelén

Antje Jackelén installerades som ärkebiskop i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete.

Ärkebiskop sedan 2014

Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Från 2007 till ärkebiskopsvigningen 15 juni 2014 tjänade hon som biskop i Lunds stift.

Ärkebiskop Antje Jackélen med mitra och kräkla.
Ärkebiskop Antje Jackelén. Foto: Magnus Aronsson

Antje Jackelén har gjort sig känd som en flitig samhällsdebattör redan under sin tid som biskop i Lunds stift. Hon menar att religion och samhälle hänger intimt samman. Via FacebookTwitter och Instagram når ärkebiskopen idag tusentals följare med sina reflektioner och kommentarer.

Ärkebiskopens cv och publikationer
curriculum vitae and publications

Bilder från ärkebiskopsinstallationen

Antje Jackelén installerades till ärkebiskop under högmässan i Uppsala domkyrka söndag 15 juni 2014. Under mässan medverkade också bland annat Ragnar Persenius, biskop i Uppsala stift, och Annica Anderbrant, domprost i Uppsala.