Moskosels Kyrkogård

I samband med att Moskosel fick egen kyrka anlades också en kyrkogård bredvid kyrkan. Den invigdes den 24 februari 1964 av kyrkoherden Victor Svedberg. Den 9 september invigdes en askgravlund på Moskosels kyrkogård av kyrkoherde Ivar Sundström.