Retreat

Tystnad och stilllhet

I tystnaden och stillheten får du dra dig tillbaka för att möta Gud och lyssna till Guds tilltal, som oftast är.

Våra retreater kan vara allt från en dag till flera. Ofta utgår vi från Ignatius av Loyola http://jesuiterna.com/och den Ignatianska tanken ”Att se Gud i allt”.

Här kan du bland annat bekantat dig med meditativa övningar som är inspirerade av den Ignatianska spiritualiteten.